OM PROJEKTET

Om projektet
Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv är – som namnet antyder – ett nätverk för hivpositiva kvinnor. Nätverkets syfte är att sprida kunskap inom målgruppen, men också till samhället i övrigt. Alla kvinnor som önskar öka sin egen eller samhällets kunskap om hiv, är välkomna att aktivt delta i nätverket. Idén till kunskapsnätverket föddes redan 2015, och 2017 blev nätverket ett projekt hos Posithiva Gruppen (PG). Projektet har en egen projektgrupp och projektledare. Projektgruppen består idag av fem personer.

Lite historik
Inger och Paula, två av personerna i projektgruppen, är också initiativtagare till projektet och har varit med från start. Så, när exakt var ”start”? Vi kan gå tillbaka till det som Inger och Paula kallar ”Den stora tystnaden” efter 1980-talet. När de effektiva medicinerna äntligen kom 1996, och när hiv för många gick över till att bli en kronisk sjukdom, blev det tyst. Hur framtiden, livet och ålderdomen skulle bli för kvinnorna som lever med hiv, fanns inte på någons agenda. Efter många år med frustration över att de hivpositiva kvinnorna i Sverige prioriterades bort i frågor kring vård och hivprevention, fick Inger och Paula nog. Tillsammans började de sortera alla de funderingar, känslor och tankar som de hade burit på i så många år. De var trötta på okunskap, osynlighet och stigma – och valde därför att själva bli mer offentliga.

Inger och Paula från Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv
Paula och Inger. Foto: Ulrika Zwenger

Inger och Paula tog initiativ till kvinnokonferensen ”Kvinnor och hiv” som arrangerades juni 2015, i samarbete med Lafa (nuvarande Kunskapscentrum för Sexualitet och Hälsa/KCSH) och Stockholms läns landstings regionala råd för hiv/STI-prevention. Här konkretiserades idén om att skapa ett kunskapsnätverk. 2016 blev kunskapsnätverket ett projekt hos Karolinska Institutet (KI), och under året anordnades informationsmöten, två temakvällar och en workshop. Efter att kunskapsnätverket blev ett projekt hos PG 2017 har antalet möten, temakvällar och workshops ökat i antal och omfattning. Numera arbetar nätverket dessutom med evenemang, kampanjer och internationella samarbeten. Här kan du läsa mer om kunskapsnätverkets genomförda aktiviteter.

Vision
Planerna för åren framöver är många. Vi utvecklar kunskapsnätverket med hjälp av den feedback som vi kontinuerligt får från kvinnorna som involverar sig i nätverkets aktiviteter. Vid planering av kunskapsnätverkets temakvällar arbetar projektgruppen utifrån följande dynamiska temalista. Den visar vilka teman som kvinnor som lever med hiv föreslagit att nätverket ska arbeta med:

Tryck på bilden för att få upp alla teman i text.

Ta gärna del av den anonyma enkät som vi har utvecklat, om du önskar föreslå vad kunskapsnätverket ska jobba vidare med. Enkäten hittar du här. Om du är nyfiken på att läsa mer om projektets uttalade mål, delmål och aktiviteter, kan du läsa mer på denna sida.

Finansiering
I dagsläget är det statsbidrag som fördelas genom Folkhälsomyndigheten som finansierar Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv. Kunskapsnätverket är ett eget delmål i Posithiva Gruppens verksamhet. Du kan läsa mer om Posithiva Gruppen här.

Kontakt
Om du har frågor om kunskapsnätverket, eller om du önskar komma i kontakt med projektgruppen, tveka inte att höra av dig till info@kunskapsnatverk.se eller 070-040 77 81.

Bildresultat för venus symbol
[want to read this article in English? Press here]