FRÅGOR & SVAR

Här hittar du svar på frågor som kvinnor i nätverket har skickat till oss. Har du en fråga? Maila den till info@kunskapsnatverk.se eller använd formuläret nedan så hämtar vi information från kunniga på området och publicerar svaret här. Du som skickar en fråga till oss är anonym – vi publicerar inte ditt namn.

 Bildresultat för venus symbol

 

Fråga #1: Får jag välja vilken vårdcentral jag vill?

Svar: Om du vill boka en tid hos en allmänläkare kan du välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om vårdcentralen ligger nära där du är folkbokförd eller någon annanstans. Man kan också välja att “lista sig” hos eller byta till en speciell vårdcentral. Då kan man fylla i denna blankett, eller byta vårdcentral online på 1177.se. Om du är listad hos en speciell vårdcentral har du fortfarande möjlighet att söka vård på andra vårdcentraler. En lista över alla vårdcentraler i Stockholm hittar du här.

 

Fråga #2: Får jag ha fast läkare? 

Svar: Patientlagen säger att patienter ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Tyvärr är det inte så att alla vårdcentraler uppfyller kravet som står i lagen. Enligt den nationella patientenkäten från 2016 uppgav över 46% att de inte fick träffa samma läkare vid sina besök på hälso-/vårdcentralen. Din hiv-läkare är dock fast.

 

Fråga #3: Vilket bidrag kan jag få hos tandläkaren? 

Svar: Hur mycket bidrag du får beror på din ålder och dina behov. Om du är mellan 30 och 65 år gammal, får du 300 kronor i tandvårdsbidrag per år. Är du äldre eller yngre får du 600 kronor per år. Om du lider av muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller nedsatt immunsystemfunktion på grund av läkemedelsbehandling, kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Särskilt tandvårdsbidrag ger 600 kronor per halvår. Du kan läsa mer om tandvård, samt vilka bidrag som gäller för just dig på kunskapsnätverkets sida Dina Rättigheter

 

Fråga #4: Kan jag teckna försäkring om jag lever med hiv?

Svar: Försäkringsbolagen har olika riktlinjer för vilka som får teckna försäkringar hos dem, men om du ska teckna en livförsäkring måste du alltid fylla i en hälsodeklaration. Huruvida en hivdiagnos påverkar bedömningen av hälsodeklarationen negativt, varierar mellan bolagen. Många bolag rekommenderar att man skickar in en ansökan, då det oavsett görs en individuell bedömning. När det gäller sjuk-och olycksförsäkringar borde inte hiv vara ett hinder för att få teckna försäkring. Om du hade en personförsäkring innan du fick hiv finns det i enstaka tillfällen möjlighet att få ersättning för medicinsk invaliditet. Detta gäller dock primärt om du hade en barnförsäkring. Du kan läsa mer om försäkring till personer som lever med hiv på kunskapsnätverkets sida om personförsäkringar.

 

Fråga #5: Hur många personer lever med hiv i Sverige ?

Svar: Enligt Folkhälsomyndigheten lever ungefär 7000 personer med hiv i Sverige i dag. 2017 rapporterades 434 nya fall och de senaste tio åren har antalet personer som lever med hiv i Sverige ökat med cirka 450 per år. Ungefär 40% av personerna som lever med hiv i Sverige är kvinnor. Av nya fall år 2017 var 273 män (63 procent) och 161 kvinnor (37 procent). Globalt utgör kvinnor över hälften av alla personer som lever med hiv. Enligt UNAIDS lever ungefär 34,5 millioner vuxna med hiv i världen, varav 17,8 millioner (51,6%) är kvinnor.

Bildresultat för venus symbol

[want to read this page in English? Press here]