PROJEKTETS MÅL

Nedan hittar ni de ursprungliga mål, delmål och aktiviteter som under 2015 och 2016 utvecklades för Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv. Eftersom projektet är dynamiskt och befinner sig i konstant utveckling, kan delmål och aktiviteter komma ändras i åren som kommer.

Bildresultat för venus symbol

Huvudmål: Att förbättra kunskap bland kvinnor som lever med hiv inom olika områden som är relevanta för kvinnorna som lever med hiv

Målgrupp
Kvinnor som lever med hiv, deras familjer samt vårdgivare och samhällsaktörer

 

Delmål 1: Skapa förutsättningar för ett kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv

Aktivitet 1.1: Bilda en referensgrupp

Aktivitet 1.2: Sammanfatta behoven som kom fram på mötet i oktober 2015

 

Delmål 2: Uppnå förbättrad kunskap om hiv och hälsosam livsstil genom lättillgänglig och lättförstådd information

Aktivitet 2.1: Organisera 3-5 temakvällar per år med föreläsningar om teman som är viktiga för målgruppen.

Aktivitet 2.2: Aktivitetsträffar såsom workshops för att dela erfarenheter och förbättra nätverket


Delmål 3: Förbättra kunskapsunderlag inom projektgruppen avseende olika kanaler för optimal spridning av information till kvinnor som lever med hiv i Stockholm

Aktivitet 3.1 Inventera informationskanaler som finns i Sverige och som används för att sprida information om hiv och analysera otillfredsställda behov ur kvinnors perspektiv

Aktivitet 3.2 Utbyta erfarenheter med likande kvinnoprojekt i andra länder för vidare utveckling

Aktivitet 3.3 Bygga en hemsida

Aktivitet 3.4 Utveckla strategi för att inkludera kvinnor med utländsk bakgrund och inventering av tolkbehov

 

[Want to read this site in English? Press here]