Teman

Följande teman har brainstormats fram av kvinnorna som har deltagit på tidigare möten med Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv:

 • Amning
 • Bemötande i vården
 • Biverkningar
 • Egenmakt/empowerment
 • Ekonomi
 • Familjeliv
 • Fast läkare i primärvården (vårdcentralen)
 • Forskning
 • Fysisk hälsa
 • Fördelning av hiv-bidrag
 • Försäkring (privat)
 • Försäkringskassan
 • (Hivspecialiserad) gynekolog
 • Hemtjänst
 • Internationellt samarbete
 • IVF och adoption
 • Klimakteriet/menopaus
 • Kunskapskonferens
 • Livscykel
 • Livskvalitet
 • Lobbyverksamhet
 • Mamma med hiv
 • Multisjukdom
 • Mötesplatser/gemenskap
 • Nya och kommande mediciner
 • Psykisk hälsa
 • Psykosocialt stöd
 • Relationer
 • Respekt
 • Rättigheter i vården
 • Sexuell och reproduktiv hälsa
 • Självkontroll
 •  (Hiv i) skolan
 • Smittfri hiv
 • Stigma (allmänt)
 • Stigma (i vården)
 • Sysselsättning
 • Tre generationer med hiv
 • Träning och kost
 • Våld i nära relationer
 • Yoga och mindfulness
 • Åldrande
 • Öppenhet

[Want to read the list in English? Press here]